CÔN NHỊ KHÚC SƠ CẤP – CÔN NHỊ KHÚC WUSHU

CÔN NHỊ KHÚC SƠ CẤP – CÔN NHỊ KHÚC WUSHU

Trên đây là video về cách sử dụng một côn nhị khúc ở trình độ sơ cấp của một trường phái wushu Trung Quốc chia sẽ anh em. Bộ  DVD huấn luyện kỹ thuật Côn Nhị Khúc (Nunchaku) với Wang Hong Xin (Vương Hoằng Tâm) – HLV trưởng học viện Wushu Zhang Jia Kou (3 Volumes in 2 DVD)

Share this post