Đoản côn nhựa

 • Đoản côn nhựa tròn

  Đoản côn nhựa tròn siêu bền, thẩm mỹ, cầm nhẹ và chắc tay
  Gia công trên máy đúc áp lực cao, xử lý cắt và vát đều mép trên máy tiện cơ
  Giá thành thấp phù hợp với hầu hết anh em tập võ
  Kích thước     : Dài 600 mm. Đường kính 26mm (có thể làm dài hơn, đường kính to hơn theo yêu cầu)
  Trọng lượng   : 350 gam
  Giá                  : 170.000 VNĐ / 1 sản phẩm
                            300.000 VNĐ / 2 sản phẩm
  170.000  150.000 
 • Đoản côn nhựa tròn siêu bền

  Đoản côn nhựa tròn siêu bền, thẩm mỹ, cầm nhẹ và chắc tay
  Gia công trên máy đúc áp lực cao, xử lý cắt và vát đều mép trên máy tiện cơ
  Giá thành thấp phù hợp với hầu hết anh em tập võ
  Kích thước     : Dài 600 mm. Đường kính 26mm (có thể làm dài hơn, đường kính to hơn theo yêu cầu)
  Trọng lượng   : 350 gam
  Giá                  : 170.000 VNĐ / 1 sản phẩm
                            300.000 VNĐ / 2 sản phẩm
  170.000  150.000 
 • Đoản côn sợi tổng hợp siêu bền

  Đoản côn sợi tổng hợp tròn siêu bền, thẩm mỹ, cầm nặng vừa và chắc tay
  Gia công trên máy đúc áp lực cao, xử lý cắt và vát đều mép trên máy tiện cơ
  Giá thành thấp phù hợp với hầu hết anh em tập võ
  Kích thước     : Dài 600 mm. Đường kính 27mm (có thể làm dài hơn, đường kính to hơn theo yêu cầu)
  Trọng lượng   :  600 gam
  Giá                  : 170.000 VNĐ / 1 sản phẩm
                            300.000 VNĐ / 2 sản phẩm
  170.000  150.000